„Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.”

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.”

Projekt polega na realizacji trzech imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych.
1. Turniej tenisa ziemnego z okazji Świąt Wielkanocnych „ZAJĄCZEK” odbędzie się 2 kwietnia 2019 r.
2. Turniej tenisa ziemnego z okazji Dnia Dziecka odbędzie się 29 maja 2019 r.
3. Mikołajkowy Turniej Tenisa Ziemnego odbędzie się 11 grudnia 2019 r.

Czas trwania każdego turnieju to 8 godzin na trzech kortach tenisowych. W każdym  turnieju weźmie udział min. 100 osób niepełnosprawnych w podziale na grupy wiekowe. Podczas trwania turnieju uczestnicy będą mieli zapewnioną obsługę turnieju tj. trzech trenerów oraz trzy osoby do obsługi technicznej. Uczestnicy będą mieli zapewniony transport oraz wyżywienie na miejscu imprezy. Rekrutacja do każdego turnieju rozpocznie się miesiąc przed planowaną datą imprezy. Informacje nt. turniejów będzie można śledzić poprzez media społecznościowe.

Ważnym aspektem tego zadania jest wszechstronnie oddziaływanie poprzez sport pozwalające niepełnosprawnej osobie na akceptację własnej niepełnosprawności, naukę radzenia sobie z niepełnosprawnością oraz pokonywanie trudności jak również poprawę formy psychicznej poprzez działanie w grupie. Aktywność ruchowa sprzyja nawiązywaniu relacji międzyludzkich oraz pokonywaniu własnych słabości, co wspomaga proces kompleksowej rehabilitacji. Działania w ramach zadania mają charakter niekomercyjny.

Wykaz dokumentów związanych z realizacją projektu:
– Regulamin Programu turniejów tenisa ziemnego,
– Formularz zgłoszeniowy do udziału w turnieju dla osoby indywidualnej,
– Formularz zgłoszeniowy do udziału w turnieju dla placówek,
– Ramowy program Mikołajkowego Turnieju Tenisa Ziemnego.

Leave a Comment