Organizacja zajęć sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych

W roku 2019 w miesiącach marzec – grudzień 2019 na kortach tenisowych w Szczecinie przy ul. Tenisowej 38 realizowane są zajęcia w ramach zadania nr 2019/0023/0082/Sub.C/DS-SN/1MSa współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach zadania „Organizacja zajęć sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych” .

Leave a Comment