Integracja na sportowo

Zadanie polega na rozwijaniu i promocji kultury fizycznej, rehabilitacji poprzez zajęcia z tenisa ziemnego osób niepełnosprawnych oraz integracji poprzez sport osób pełnosprawnych z osobami niepełnosprawnymi.

Zadanie obejmuje również działania przyczyniające się do popularyzacji znaczenia wolontariatu w umacnianiu spójności społecznej oraz edukowaniu dzieci pełnosprawnych nt. niepełnosprawności.

Realizacja ma na w celu poprawę kondycji fizycznej, sprawności, koordynacji ruchowej, rehabilitację oraz poznanie i opanowanie podstawowych zasad i techniki gry w tenisa ziemnego przez osoby niepełnosprawne oraz integrację z osobami pełnosprawnymi.

Zajęcia z nauki gry w tenisa ziemnego będą się odbywały w Szczecinie przy ul. Tenisowej, 5 dni w tygodniu w miesiącach maj, czerwiec, wrzesień, październik, listopad, grudzień i 2 x w tygodniu w miesiącach lipiec i sierpień. Czas trwania zajęć dla 1 grupy dzieci 2 godziny raz w tygodniu. Dzień oraz godziny zajęć będą dopasowane do preferencji uczestników. Zajęcia odbywać się będą w grupach min. 10-osobowych. Na każdych zajęciach z jedną grupą min. 10 uczestników będzie trener i obsługa techniczna. Poziom ćwiczeń będzie dopasowany do umiejętności uczestników. Zajęcia dla najmłodszych dzieci będą polegały na grach i zabawach tenisowych,które sprzyjają rozwojowi psychoruchowemu u dzieci. Starsze dzieci i młodzież będą poznawały i opanowywały podstawowe zasady i techniki gry w tenisa ziemnego. Każde zajęcia będą opierały się o ćwiczenia kształtujące koordynację ruchową, kształtujące balans, rozwijające refleks, zwinność i celność. Ponad to w każdej grupie wiekowej wprowadzane będą elementy organizacyjno – porządkowe oraz integrujące grupę.

Osoby niepełnosprawne będą miały zapewniony transport na zajęcia oraz ubezpieczenie uwzględniające uprawienie sportu.

W ramach zadania wnioskodawca planuje działania przyczyniające się do popularyzacji znaczenia wolontariatu oraz edukowania dzieci pełnosprawnych nt. niepełnosprawności. Uczniowie szczecińskich szkół podstawowych poprzez spotkania edukacyjne na lekcjach wychowawczych dowiedzą się nt. jakie są rodzaje niepełnosprawności, jakie problemy mają osoby niepełnosprawne, z czym muszą mierzyć się na co dzień osoby niepełnosprawne oraz na czym polega wolontariat na rzecz osób niepełnosprawnych. W ramach projektu odbędą się minimum 2 razy w miesiącu spotkania z uczniami szkół podstawowych w Szczecinie na lekcjach wychowawczych, na których dzieci i młodzież dowiedzą się nt. niepełnosprawności i wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu wnioskodawca zaplanował również co najmniej 12 zajęć sportowych mających na celu integrację dzieci niepełnosprawnych z dziećmi pełnosprawnymi.

W załączeniu formularze zgłoszeniowe na zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych, zgłoszenia do zajęć integracyjnych.

Projekt realizowany w okresie od 2018-05-07 do 2018-12-31

PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH – FIO 2018

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA NA ZAJĘCIA INTEGRACYJNE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA SZKÓŁ

REGULAMIN UCZESTNICTWA

Więcej informacji udziela koordynator projektu:

Małgorzata Statkiewicz

tel. 694 785 827

statkiewiczm@interia.pl