Kort z halą i infrastrukturą

0%

Zebraliśmy: 0% / 280 000,00zł

Wybudowanie krytych kortów o sztucznej nawierzchni z niezbędną infrastrukturą do prowadzenia rehabilitacji dla naszych podopiecznych z dysfunkcjami ruchowymi pozwoli na organizowanie zajęć dla szerszego grona osoób niepełnosprawnych.