Adrianna Miodek

wolontariusz

Studentka 5 roku studiów magisterskich na US WKFiPZ.
Ukończone studia licencjackie na tym samym kierunku na specjalizacji nauczycielskiej z dodatkowa gimnastyka korekcyjna.
Dodatkowe szkolenia
Instruktor rekreacji ruchowej z tenisa ziemnego robiony w  PAS
Wychowawca i trener na obozach ( mam papiery na wychowawcę kolonijnego i animatora czasu wolnego)
Od niedawna mam papiery międzynarodowe na trenera personalnego robiony w Profi Fitness.