Marta Milewska

wolontariusz
Marta Milewska 21 lat, studentka III roku fizjoterapii, opiekun grup kolonijnych (w tym obozy tenisowe), od wielu lat uczestniczka akcji charytatywnych jako wolontariuszka.