Projekt „Upowszechnianie Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2023 r.”

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki „Upowszechnianie Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2023 r.

Projekt polega na realizacji trzech imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych.
1. Turniej tenisa ziemnego z okazji Świąt Wielkanocnych “Zajączek” odbędzie się 12.04.2023 r.
2. Turniej tenisa ziemnego z okazji Dnia Dziecka odbędzie się 31.05.2023 r.
3. Mikołajkowy Turniej Tenisa Ziemnego odbędzie się 13 grudnia 2023 r.
Czas trwania każdego turnieju to 4 godziny każdego dnia na trzech kortach tenisowych. W każdym  turnieju weźmie udział min. 60 osób niepełnosprawnych w podziale na grupy wiekowe.
Podczas trwania turnieju uczestnicy będą mieli zapewnioną obsługę turnieju tj. trzech trenerów oraz trzy osoby do obsługi technicznej. Uczestnicy będą mieli zapewniony transport oraz wyżywienie na miejscu imprezy.
Ważnym aspektem tego zadania jest wszechstronnie oddziaływanie poprzez sport pozwalające niepełnosprawnej osobie na akceptację własnej niepełnosprawności, naukę radzenia sobie z niepełnosprawnością oraz pokonywanie trudności jak również poprawę formy psychicznej poprzez działanie w grupie. Aktywność ruchowa sprzyja nawiązywaniu relacji międzyludzkich oraz pokonywaniu własnych słabości, co wspomaga proces kompleksowej rehabilitacji. Działania w ramach zadania mają charakter niekomercyjny.

„Integracja na sportowo. Tenis ziemny – sport bez barier”

W terminie od 01 marca do 26 maja 2023 roku realizujemy projekt pn. „Integracja na sportowo. Tenis ziemny – sport bez barier” dofinansowany z Programu Społecznik 2022-2024, w ramach którego zostanie przeprowadzonych 12 zajęć z tenisa ziemnego z osobami niepełnosprawnymi. Celem proj.jest rozwój i promocja kultury fizycznej oraz rehabilitacji poprzez zajęcia z tenisa ziemnego wśród dzieci niepełnosprawnych. Zadanie jest realizowane w celu poprawy kondycji fizycznej, sprawności, koordynacji ruchowej, rehabilitacji podczas gry w tenisa ziemnego. Uczestnikami zadania będą osoby niepełnosprawne. Uczestnikami zadania będą osoby niepełnosprawne - młodzież w wieku szkolnym. 100% uczestników zadania są to osoby o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Zajęcia w ramach projektu odbywają się we wtorki w godzinach 14:00-15:30 i piątki 14:00 -15:30, na kortach tenisowych przy ul. Tenisowej 38 w Szczecinie.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu: 604 559 851

Program Społecznik - podpisanie umów przez marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza

Podpisanie umów na mikrodotację z marszałkiem Olgierdem Geblewiczem, które odbyło się w dniu 6 lutego 2023 w sali Delfin Urzędu Marszałkowskiego WZP.

Projekt „Upowszechnianie Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2022 r.”

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki „Upowszechnianie Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2022 r.

Zadanie polega na rozwijaniu i promocji kultury fizycznej oraz rehabilitacji poprzez zajęcia z tenisa ziemnego osób niepełnosprawnych.

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki „Upowszechnianie Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2022 r.” Zadanie jest realizowane w celu poprawy kondycji fizycznej, sprawności, koordynacji ruchowej, rehabilitacji oraz poznania i opanowania podstawowych zasad i techniki gry w tenisa ziemnego przez osoby niepełnosprawne.

Uczestnikami zadania jest grupa 10 osób niepełnosprawnych. Są to dzieci w wieku szkolnym do 18 roku życia. 100% uczestników zadania są to osoby o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Zajęcia z nauki gry w tenisa ziemnego będą się odbywały w od marca do grudnia. Czas trwania zajęć 2 godziny dla jednej grupy raz lub dwa razy w tygodniu. Na każdych zajęciach z jedną grupą uczestników jest trener i obsługa techniczna oraz wolontariusz. Poziom ćwiczeń jest dopasowany do umiejętności uczestników. Zajęcia dla najmłodszych dzieci polegają na grach i zabawach tenisowych, które sprzyjają rozwojowi psychoruchowemu u dzieci. Starsze dzieci i młodzież poznają i opanowują podstawowe zasady i techniki gry w tenisa ziemnego. Każde zajęcia opierają się o ćwiczenia kształtujące koordynację ruchową, kształtujące balans, rozwijające refleks, zwinność i celność. Ponad to w każdej grupie wiekowej wprowadzane są elementy organizacyjno – porządkowe oraz integrujące grupę.

„Integracja na sportowo. Tenis ziemny – sport bez barier”

W terminie od 16 maja do 30 czerwca 2022 roku realizujemy projekt pn. „Integracja na sportowo. Tenis ziemny – sport bez barier” dofinansowany z Programu Społecznik 2022-2024, w ramach którego zostanie przeprowadzonych 12 zajęć z tenisa ziemnego z osobami niepełnosprawnymi. Celem proj.jest rozwój i promocja kultury fizycznej oraz rehabilitacji poprzez zajęcia z tenisa ziemnego wśród dzieci niepełnosprawnych. Zadanie jest realizowane w celu poprawy kondycji fizycznej, sprawności, koordynacji ruchowej, rehabilitacji podczas gry w tenisa ziemnego. Uczestnikami zadania będą osoby niepełnosprawne. Uczestnikami zadania będą osoby niepełnosprawne - młodzież w wieku szkolnym. 100% uczestników zadania są to osoby o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Zajęcia w ramach projektu odbywają się w środy w godzinach 14:00-15:30 i czwartki 14-15:30, na kortach tenisowych przy ul. Tenisowej 38 w Szczecinie.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu: 604 559 851

Projekt „Upowszechnianie Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.”

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu „Upowszechnianie Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.

Zadanie polega na rozwijaniu i promocji kultury fizycznej oraz rehabilitacji poprzez zajęcia z tenisa ziemnego osób niepełnosprawnych.

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu „Upowszechnianie Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.” Zadanie jest realizowane w celu poprawy kondycji fizycznej, sprawności, koordynacji ruchowej, rehabilitacji oraz poznania i opanowania podstawowych zasad i techniki gry w tenisa ziemnego przez osoby niepełnosprawne.

Uczestnikami zadania jest grupa 10 osób niepełnosprawnych. Są to dzieci w wieku szkolnym do 18 roku życia. 100% uczestników zadania są to osoby o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Zajęcia z nauki gry w tenisa ziemnego będą się odbywały w od marca do grudnia. Czas trwania zajęć 2 godziny dla jednej grupy raz lub dwa razy w tygodniu. Na każdych zajęciach z jedną grupą uczestników jest trener i obsługa techniczna oraz wolontariusz. Poziom ćwiczeń jest dopasowany do umiejętności uczestników. Zajęcia dla najmłodszych dzieci polegają na grach i zabawach tenisowych, które sprzyjają rozwojowi psychoruchowemu u dzieci. Starsze dzieci i młodzież poznają i opanowują podstawowe zasady i techniki gry w tenisa ziemnego. Każde zajęcia opierają się o ćwiczenia kształtujące koordynację ruchową, kształtujące balans, rozwijające refleks, zwinność i celność. Ponad to w każdej grupie wiekowej wprowadzane są elementy organizacyjno – porządkowe oraz integrujące grupę.

Regulamin rekrutacji i udziału w programie

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którego dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach „Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.”

Projekt polega na realizacji trzech imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych.
1. Turniej tenisa ziemnego z okazji Dnia Dziecka odbędzie się 9 i 10 czerwca 2021 r.
2. Turniej tenisa ziemnego z okazji Rozpoczęcia Roku Szkolnego odbędzie się 15 i 16 września 2021 r.
3. Mikołajkowy Turniej Tenisa Ziemnego odbędzie się 8 i 9 grudnia 2021 r.
Czas trwania każdego turnieju to 4 godziny każdego dnia na trzech kortach tenisowych. W każdym  turnieju weźmie udział min. 60 osób niepełnosprawnych w podziale na grupy wiekowe.
Z uwagi na obecną sytuację spowodowaną pandemią Covid-19, realizacja turnieju została podzielona na dwa terminy, w celu ograniczenia ilości osób do 30 jednego dnia.
Podczas trwania turnieju uczestnicy będą mieli zapewnioną obsługę turnieju tj. trzech trenerów oraz trzy osoby do obsługi technicznej. Uczestnicy będą mieli zapewniony transport oraz wyżywienie na miejscu imprezy.
Ważnym aspektem tego zadania jest wszechstronnie oddziaływanie poprzez sport pozwalające niepełnosprawnej osobie na akceptację własnej niepełnosprawności, naukę radzenia sobie z niepełnosprawnością oraz pokonywanie trudności jak również poprawę formy psychicznej poprzez działanie w grupie. Aktywność ruchowa sprzyja nawiązywaniu relacji międzyludzkich oraz pokonywaniu własnych słabości, co wspomaga proces kompleksowej rehabilitacji. Działania w ramach zadania mają charakter niekomercyjny.
 
Wykaz dokumentów związanych z realizacją projektu:
 

Kids Day na PeKaO Szczecin Open 2021

W dniach 13 – 19 września 2021 na ziemnych kortach przy al. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie odbyła się 28 edycja najstarszego i największego zawodowego turnieju tenisowego w Polsce. Jak co roku w ramach rozgrywek turniejowych odbywa się turniej adresowany do najmłodszych adeptów tenisa tzw. Kids Day. I jak co roku nie zabrakło tego dnia na tym turnieju także zawodników, którzy na co dzień trenują grę w tenisa na kortach naszej Fundacji.

„Integracja na sportowo. Tenis ziemny – sport bez barier”

W terminie od 01 marca do 28 maja 2021 roku realizujemy projekt pn. „Integracja na sportowo. Tenis ziemny – sport bez barier” dofinansowany z Programu Społecznik 2019-2021 – Program Marszałkowski, w ramach którego zostanie przeprowadzonych 12 zajęć z tenisa ziemnego z osobami niepełnosprawnymi. Celem proj.jest rozwój i promocja kultury fizycznej oraz rehabilitacji poprzez zajęcia z tenisa ziemnego wśród dzieci niepełnosprawnych. Zadanie jest realizowane w celu poprawy kondycji fizycznej, sprawności, koordynacji ruchowej, rehabilitacji podczas gry w tenisa ziemnego. Uczestnikami zadania będą osoby niepełnosprawne. Dzieci w wieku szkolnym do 18 roku życia oraz osoby dorosłe powyżej 18 roku życia. Zajęcia w ramach projektu odbywają się we wtorki i piątki w godzinach 14:00-15:30 i piątki 14-15:30, na kortach tenisowych przy ul. Tenisowej 38 w Szczecinie. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu: 604 559 851

Zajęcia z tenisa ziemnego z osobami niepełnosprawnymi 2021'

Od lutego do sierpnia 2021 r prowadzone są regularne zajęcia z tenisa ziemnego z osobami niepełnosprawnymi.Dzięki dotacji otrzymanej z grantu BGŻ BNP Paribas realizujemy zajęcia sportowe z tenisa ziemnego z dziećmi niepełnosprawnymi. W ramach tej kwoty wynajęto korty tenisowe i opłacono wynagrodzenie profesjonalnego trenera do pracy z osobami niepełnosprawnymi.

„Program Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.”

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu w ramach „Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.”

Zadanie polega na rozwijaniu i promocji kultury fizycznej oraz rehabilitacji poprzez zajęcia z
tenisa ziemnego osób niepełnosprawnych. Zadanie jest realizowane w celu poprawy kondycji
fizycznej, sprawności, koordynacji ruchowej, rehabilitacji oraz poznania i opanowania
podstawowych zasad i techniki gry w tenisa ziemnego przez osoby niepełnosprawne.
Uczestnikami zadania jest grupa min. 36 osób niepełnosprawnych. Są to głownie dzieci w wieku szkolnym do 18
roku życia oraz osoby dorosłe powyżej 18 roku życia. 100% uczestników zadania są to osoby o
niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Zajęcia z nauki
gry w tenisa ziemnego będą się odbywały w od marca do grudnia. Czas trwania zajęć 2 godziny dla
jednej grupy raz lub dwa razy w tygodniu.Zajęcia odbywają się w grupach 12 osobowych. Na każdych zajęciach
z jedną grupą uczestników jest trener i obsługa techniczna oraz wolontariusz. Poziom ćwiczeń
jest dopasowany do umiejętności uczestników. Zajęcia dla najmłodszych dzieci polegają na
grach i zabawach tenisowych, które sprzyjają rozwojowi psychoruchowemu u dzieci. Starsze
dzieci, młodzież i osoby dorosłe poznają i opanowują podstawowe zasady i techniki gry
w tenisa ziemnego. Każde zajęcia opierają się o ćwiczenia kształtujące koordynację
ruchową, kształtujące balans, rozwijające refleks, zwinność i celność. Ponad to w każdej grupie
wiekowej wprowadzane są elementy organizacyjno – porządkowe oraz integrujące grupę.

Wykaz dokumentów związanych z realizacją projektu:

Zajęcia z tenisa ziemnego z osobami niepełnosprawnymi 2020'

Środki otrzymane z grantu BGŻ BNP Paribas zostały przeznaczone na realizację zajęć sportowych z tenisa ziemnego z dziećmi niepełnosprawnymi. W ramach tej kwoty zostały wynajęte korty tenisowe i zostało opłacone wynagrodzenie profesjonalnego trenera do pracy z osobami niepełnosprawnymi. Do dnia 31 sierpnia 2020 r został zrealizowany plan opisany we wniosku o dofinansowanie tzn. od stycznia do sierpnia (z przerwą od marca do czerwca z uwagi na obostrzenia związane z pandemią COVID-19) prowadzone były regularne zajęcia z tenisa ziemnego z osobami niepełnosprawnymi.

„Integracja na sportowo. Tenis ziemny – sport bez barier”

W terminie od 24 luty do 31 lipca 2020 roku realizujemy projekt pn. „Integracja na sportowo. Tenis ziemny – sport bez barier” dofinansowany z Programu Społecznik 2019-2021 – Program Marszałkowski, w ramach którego zostanie przeprowadzonych 12 zajęć z tenisa ziemnego z osobami niepełnosprawnymi. Celem proj.jest rozwój i promocja kultury fizycznej oraz rehabilitacji poprzez zajęcia z tenisa ziemnego wśród dzieci niepełnosprawnych. Zadanie jest realizowane w celu poprawy kondycji fizycznej, sprawności, koordynacji ruchowej, rehabilitacji podczas gry w tenisa ziemnego. Uczestnikami zadania będą osoby niepełnosprawne. Dzieci w wieku szkolnym do 18 roku życia oraz osoby dorosłe powyżej 18 roku życia. Zajęcia w ramach projektu odbywają się we wtorki i piątki w godzinach 14:00-15:30 i piątki 14-15:30, na kortach tenisowych przy ul. Tenisowej 38 w Szczecinie. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu: 604 559 851

Kids Day na PeKaO Szczecin Open

W dniach 9 – 15 września na ziemnych kortach przy al. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie odbyła się 27 edycja najstarszego i największego zawodowego turnieju tenisowego w Polsce. Jak co roku w ramach rozgrywek turniejowych odbywa się turniej adresowany do najmłodszych adeptów tenisa tzw. Kids Day. I jak co roku nie zabrakło tego dnia na tym turnieju także zawodników, którzy na co dzień trenują grę w tenisa na kortach naszej Fundacji. Wśród nich znaleźli się zawodnicy Klubów Olimpiad Specjalnych Smecz i Błyskawica. Drabinka rozgrywkowa eliminowała kolejnych zawodników, aż poznaliśmy ćwierćfinalistów i półfinalistów. Od lat w naszych rozgrywkach o pierwsze miejsce toczy się bratobójcza walka między braćmi Damianem i Krzysztofem Lachowiczami. W tym roku kolejność na podium była następująca: I miejsce – Damian Lachowicz, II miejsce – Krzysztof Lachowicz, III miejsce – Aleks Pietraszko Ale nawet Ci którym nie udało się dojść do strefy medalowej nie narzekali i doskonale bawili się tenisem. Gratulujemy medalistom a pozostałym życzymy udanego występu w kolejnych edycjach turnieju.

„Integracja na sportowo. Tenis ziemny – sport bez barier”

W terminie od 01 września do 13 października realizujemy projekt pn. „Integracja na sportowo. Tenis ziemny – sport bez barier” dofinansowany z Programu Społecznik 2019-2021 – Program Marszałkowski, w ramach którego zostanie przeprowadzonych 12 zajęć z tenisa ziemnego z osobami niepełnosprawnymi. Celem proj.jest rozwój i promocja kultury fizycznej oraz rehabilitacji poprzez zajęcia z tenisa ziemnego wśród dzieci niepełnosprawnych. Zadanie jest realizowane w celu poprawy kondycji fizycznej, sprawności, koordynacji ruchowej, rehabilitacji podczas gry w tenisa ziemnego. Uczestnikami zadania będą osoby niepełnosprawne. Dzieci w wieku szkolnym do 18 roku życia oraz osoby dorosłe powyżej 18 roku życia. Zajęcia w ramach projektu odbywają się w środy w godzinach 13-14:30 i piątki 14-15:30, na kortach tenisowych przy ul. Tenisowej 38 w Szczecinie. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu: 604 559 851

„Program Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.”

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.”

Projekt polega na realizacji trzech imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych.
1. Turniej tenisa ziemnego z okazji Świąt Wielkanocnych „ZAJĄCZEK” odbędzie się 2 kwietnia 2019 r.
2. Turniej tenisa ziemnego z okazji Dnia Dziecka odbędzie się 29 maja 2019 r.
3. Mikołajkowy Turniej Tenisa Ziemnego odbędzie się 11 grudnia 2019 r.

Czas trwania każdego turnieju to 8 godzin na trzech kortach tenisowych. W każdym turnieju weźmie udział min. 100 osób niepełnosprawnych w podziale na grupy wiekowe. Podczas trwania turnieju uczestnicy będą mieli zapewnioną obsługę turnieju tj. trzech trenerów oraz trzy osoby do obsługi technicznej. Uczestnicy będą mieli zapewniony transport oraz wyżywienie na miejscu imprezy. Rekrutacja do każdego turnieju rozpocznie się miesiąc przed planowaną datą imprezy. Informacje nt. turniejów będzie można śledzić poprzez media społecznościowe.

Ważnym aspektem tego zadania jest wszechstronnie oddziaływanie poprzez sport pozwalające niepełnosprawnej osobie na akceptację własnej niepełnosprawności, naukę radzenia sobie z niepełnosprawnością oraz pokonywanie trudności jak również poprawę formy psychicznej poprzez działanie w grupie. Aktywność ruchowa sprzyja nawiązywaniu relacji międzyludzkich oraz pokonywaniu własnych słabości, co wspomaga proces kompleksowej rehabilitacji. Działania w ramach zadania mają charakter niekomercyjny.

Wykaz dokumentów związanych z realizacją projektu:

Turniej Mikołajkowy 2018

12 grudnia na kortach przy ul. Tenisowej odbył się Turniej Świąteczno-Mikołajkowy, w którym udział wzięli podopieczni Fundacji Marzenie. Rywalizacja była zacięta, jednak dzięki przedświątecznej atmosferze, która udzieliła się zawodnikom nie zwycięstwo było najważniejsze, a radość ze wspólnie spędzonego czasu! Turniej nie mógłby odbyć się bez nagród – otrzymali je wszyscy uczestnicy wydarzenia! Wydarzenie było współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Regionalny Turniej Badmintona

30.10.2018 r. na naszych kortach tenisowych przy ul. Tenisowej 38 w Szczecinie miało miejsce niezwykłe wydarzenie – Regionalny Turniej Badmintona, w którym wzięło udział 21 zawodników z trzech szczecińskich Klubów – Marzenie, Promyk oraz Błyskawica. Szkoła Tenisa Rafał Smyła postanowiła wesprzeć to wydarzenie z kilku powodów. Przede wszystkim ze względu na zawodników – wspaniałych młodych ludzi, którzy uwielbiają sport! Poza tym to pierwszy w naszym regionie turniej w dyscyplinie, która do tej pory była nieobecna na sportowej mapie naszego województwa!

Pekao Szczecin Open

W środę 12.09.2018 r. w ramach Pekao Szczecin Open odbył się turniej osób niepełnosprawnych, w którym udział wzięli podopieczni Fundacji Marzenie! Nasi zawodnicy dali z siebie wszystko, dlatego każdy z nich otrzymał medal oraz drobne upominki. Zwycięzca jednak mógł być tylko jeden! Na podium stanęli:
1.Damian Lachowicz
2.Krzysztof Lachowicz
3.Łukasz Machowski

INTEGRACJA NA SPORTOWO - PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH – FIO 2018

Zadanie polega na rozwijaniu i promocji kultury fizycznej, rehabilitacji poprzez zajęcia z tenisa ziemnego osób niepełnosprawnych oraz integracji poprzez sport osób pełnosprawnych z osobami niepełnosprawnymi.

Zadanie obejmuje również działania przyczyniające się do popularyzacji znaczenia wolontariatu w umacnianiu spójności społecznej oraz edukowaniu dzieci pełnosprawnych nt. niepełnosprawności.

Realizacja ma na w celu poprawę kondycji fizycznej, sprawności, koordynacji ruchowej, rehabilitację oraz poznanie i opanowanie podstawowych zasad i techniki gry w tenisa ziemnego przez osoby niepełnosprawne oraz integrację z osobami pełnosprawnymi.

Zajęcia z nauki gry w tenisa ziemnego będą się odbywały w Szczecinie przy ul. Tenisowej, 5 dni w tygodniu w miesiącach maj, czerwiec, wrzesień, październik, listopad, grudzień i 2 x w tygodniu w miesiącach lipiec i sierpień. Czas trwania zajęć dla 1 grupy dzieci 2 godziny raz w tygodniu. Dzień oraz godziny zajęć będą dopasowane do preferencji uczestników. Zajęcia odbywać się będą w grupach min. 10-osobowych. Na każdych zajęciach z jedną grupą min. 10 uczestników będzie trener i obsługa techniczna. Poziom ćwiczeń będzie dopasowany do umiejętności uczestników. Zajęcia dla najmłodszych dzieci będą polegały na grach i zabawach tenisowych,które sprzyjają rozwojowi psychoruchowemu u dzieci. Starsze dzieci i młodzież będą poznawały i opanowywały podstawowe zasady i techniki gry w tenisa ziemnego. Każde zajęcia będą opierały się o ćwiczenia kształtujące koordynację ruchową, kształtujące balans, rozwijające refleks, zwinność i celność. Ponad to w każdej grupie wiekowej wprowadzane będą elementy organizacyjno – porządkowe oraz integrujące grupę.

Osoby niepełnosprawne będą miały zapewniony transport na zajęcia oraz ubezpieczenie uwzględniające uprawienie sportu. W ramach zadania wnioskodawca planuje działania przyczyniające się do popularyzacji znaczenia wolontariatu oraz edukowania dzieci pełnosprawnych nt. niepełnosprawności. Uczniowie szczecińskich szkół podstawowych poprzez spotkania edukacyjne na lekcjach wychowawczych dowiedzą się nt. jakie są rodzaje niepełnosprawności, jakie problemy mają osoby niepełnosprawne, z czym muszą mierzyć się na co dzień osoby niepełnosprawne oraz na czym polega wolontariat na rzecz osób niepełnosprawnych. W ramach projektu odbędą się minimum 2 razy w miesiącu spotkania z uczniami szkół podstawowych w Szczecinie na lekcjach wychowawczych, na których dzieci i młodzież dowiedzą się nt. niepełnosprawności i wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych. W ramach projektu wnioskodawca zaplanował również co najmniej 12 zajęć sportowych mających na celu integrację dzieci niepełnosprawnych z dziećmi pełnosprawnymi.

Projekt realizowany w okresie od 2018-05-07 do 2018-12-31

PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH – FIO 2018 NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Więcej informacji udziela koordynator projektu: Małgorzata Statkiewicz tel. 694 785 827 statkiewiczm@interia.pl